Regels & aansprakelijkheid

Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de algemene NeVoBo(beach)regels. Voor uitleg van de regels kijk hier.

Gebruik van alcohol

Er wordt uitdrukkelijk verzocht aan deelnemers om tijdens het toernooi geen alcohol te nuttigen.

Afval

Er wordt verzocht afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.

Aansprakelijkheid

Noch de toernooiorganisatie, noch Volleybalvereniging VC058 is op enige manier aansprakelijk voor blessures (EHBO is aanwezig), ongevallen, vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.

Reacties zijn gesloten.