Spelregels

Algemeen

Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de NeVoBo. De wedstrijden worden gespeeld op punten. Er wordt 1 set gespeeld tot 21 punten, met een verschil van 2 punten. Daarnaast zijn er een aantal specifieke regels met betrekking tot het beachvolleybal.

Veld & net

Veldgrootte alle categorieën: 8×16 m
Nethoogte heren & mix: ca. 2.43 m
Nethoogte dames & jeugd: ca. 2.24 m

Scheidsrechter

Ieder team (ook jeugd) dient een scheidsrechter te leveren, die andere wedstrijden in dezelfde poule gaat fluiten. Bekijk hiervoor het schema. Graag een eigen fluitje meenemen! Telborden zijn aanwezig.

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens het rally point systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Er wordt gespeeld tot 21 punten, met verschil van 2.

Wedstrijdbal

Alle teams dienen een wedstrijdbal mee te nemen. Het eerstgenoemde team levert de wedstrijdbal en heeft de opslag.

Veldwissel

Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld. Dit dient door de scheidsrechter duidelijk aangegeven te worden.

Time-outs

Time-outs zijn niet toegestaan.

Spelerswissels

Bij het 2×2 toernooi zijn tijdens de wedstrijden geen spelerswissels toegestaan. In het 3×3 toernooi zijn wissels toegestaan wanneer er van speelhelft wordt gewisseld.

Voetfouten

Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag

Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

Servicepass

De service mag bovenhands worden opgevangen, mits beoordeeld als bovenhandse set-up (dit is dus niveau-afhankelijk). Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct. In de meeste gevallen is alleen het bovenhands opvangen met een harde techniek correct; dit in tegenstelling tot het zaalvolleybal.

Set-up

Een bal welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een dubbelfout. Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren maar wel dragen in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Bij beachvolleybal volgen we alleen het tweede gedeelte van deze spelregel (de bal mag dus roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld).

Aanval

De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld. TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen.

Blok

Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Sportiviteit

Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touches, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.

Bij vragen of de spelregels of onoplosbare onenigheid kun je terecht bij de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

Reacties zijn gesloten.